מועצה אזורית גזר 2025 - לאן?: רקע

שלב הוספת התשובות הסתיים
רקע

תושבות ותושבים יקרים,


תפיסת עולמי הינה כי תהליך שיתוף הציבור הכרחי בשלב קבלת ההחלטות במדיניות ציבורית. אני שמחה להזמין אתכם לתהליך שיתוף הציבור הדיגיטלי הראשון של המועצה, תהליך חדשני, בו גם אתם שותפים לתהליכי קבלת ההחלטות.

בחצי השנה האחרונה, עסקנו הנהלת המועצה, חברי מליאת המועצה ועובדי המועצה בבניית תוכנית אסטרטגית למועצה אזורית גזר. תפקידה של התוכנית הוא לתת מענה לאתגרים המרכזיים של המועצה.

תהליך גיבוש התוכנית החל לרקום עור וגידים על בסיס ה"חלומות" שלנו לעתיד המועצה, בניתוח SWOT (חוזקות, חולשות, איומים והזדמנויות), ובבחינת התחומים בהם יש לנו יתרונות ואפיונים מבדלים, אשר חשוב לנו לשמר אותם ואף להפוך אותם ליתרון מובהק, לא רק במרחב המועצה אלא גם במרחב הארצי. עוד הגדרנו את התפיסות שמייצגות את חזון מועצה אזורית גזר.

במהלך התהליך זיהינו 4 תחומים מרכזיים: חינוך מצוין ומגוון, צמיחה כלכלית של המועצה ויישוביה, חיזוק וחיבור הקהילות השונות במועצה, ושיפור איכות השירות לתושב.

כחלק מתהליך קביעת הפרוייקטים בהם תתמקד המועצה, הן במסגרת התכנית האסטרטגית (פרוייקטים ארוכי טווח), והן במסגרת תכניות העבודה (פרוייקטים שוטפים), חשוב לנו לשלב גם את הקול שלכם, התושבים, במיקוד הפרוייקטים בהם נתמקד בשנים הקרובות.

המדובר בשיתוף ציבור ראשון, בהמשך נבקש לקבל את עמדתכם בתחום החינוך, אשר תשולב בתהליך האסטרטגי לחינוך שמקדמת המועצה בימים אלה, כמו גם בתחומים נוספים הנוגעים למועצה שלנו.

אני מודה לכם באופן אישי על ההירתמות להשתתף בתהליך ההתייעצות, אשר יאפשר לנו לשמוע את קולכם ולשלב אותו בתכנית האסטרטגית של המועצה.

שלכם,

רותם ידלין, ראשת המועצה